– 2017 – Styczeń

Wójt Gminy Zbiczno informuje, o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą utworzenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych na terenie trzech miejscowości Gminy Zbiczno: Mieliwo o pow. 15,06 ha,  Koń o pow. 51,80 ha oraz Zarośle o pow. 35,30 ha.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U …

Więcej Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych: „Storczykowe Torfowisko Mieliwo” i „Śródleśna Ostoja Koń-Zarośle”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ) Wójt Gminy w Zbicznie informuje o ogłoszeniu przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno na czas określony do trzech lat.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie …

Więcej Informacja o przetargu na najem nieruchomości

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przypomina rolnikom o obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin do sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane …

Więcej Rolniku! Oddaj opakowanie po środkach ochrony roślin do sklepu

Wójt Gminy Zbiczno przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych wynikających z Uchwały nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno – właściwe utrzymanie zwierząt domowych ma na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego …

Więcej Masz psa – pamiętaj o swoich obowiązkach

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/139/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących …

Więcej Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

 Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych .

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat …

Więcej Mobilne Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w Wąbrzeźnie, Chełmnie, Golubiu – Dobrzyniu i Brodnicy

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 10 stycznia 2017r. do dnia 31 stycznia 2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać …

Więcej Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zapraszamy na 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedziele (15 stycznia). W tym roku orkiestra zagra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Na terenie gminy oraz przed kościołami pojawią się wolontariusze, którzy zbierać będą pieniążki do oznakowanych puszek już od najwcześniejszych godzin porannych. W hali …

Więcej 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zbicznie

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 14:30 dnia 04.01.2017 do godz. 21:00 dnia 04.01.2017

Przebieg:  Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna do -6°C, przy gruncie do -7°C.
Temperatura powietrza poniżej 0°C utrzyma się.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Więcej Ostrzeżenie meteorologiczne

Do góry